fbpx

Mini Cart

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Tези Общи условия могат да се променят

Ние си запазваме правото да актуализираме или модифицираме тези условия по всяко време без предварително уведомяване. Използването на www.lapeppe.com след всяка такава промяна представлява вашето съгласие да следвате и да бъдете обвързани от променените условия. Поради тази причина Ви препоръчваме да прегледате тези условия, когато използвате този уебсайт.

Ограничения на отговорността

Компанията La peppe не поема никаква отговорност и не носи отговорност за каквито и да е щети или вируси, които могат да заразят вашия компютър, телекомуникационно оборудване или друго имущество, причинено или произтичащо от вашия достъп до, използване или сърфиране този уебсайт или вашето изтегляне на каквито и да било материали от този уебсайт. ПРИ НИКАКВИ  ОБСОЯТЕЛСТВА КОМПАНИЯТА , ДИРЕКТОРИ, СЛУЖИТЕЛИ, АКЦИОНЕРИ, ДЪРЖАВНИЦИ, АГЕНТИ, ДОСТАВЧИЦИ НА ПАРТНЬОРИ НИ НИКАКВА ПАРТИЯ, УЧАСТВАЩА В СЪЗДАВАНЕТО НА САЙТА ИЛИ ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА УСЛУГАТА ПО СЪЗДАВАНЕТО КАКТО И ВСЯКАКВИ ПРЕПРАТКИ КЪМ ХОРА ОТ ТОЗИ ПРОЦЕС, НЕ НОСЯТ НИКАКВИ СПЕЦИАЛНИ, НАКАЗАТЕЛНИ, СЛУЧАЙНИ ИЛИ ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ ЩЕТИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ, ТЕЗИ В РАБОТА С ИЗПУСНАТИ ПЕЧАЛБИ, ИЗГУБЕНИ ДАННИ ИЛИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА БИЗНЕСА), ИЗТИЧАЩИ ОТ УПОТРЕБАТА, НЕВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ ИЛИ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТОЗИ УЕБ САЙТ, СВЪРЗАНИ С ТОЗИ УЕБ САЙТ, ИЛИ МАТЕРИАЛИТЕ, ИНФОРМАЦИЯТА ИЛИ УСЛУГИТЕ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В САЙТА, БЕЗ ДА СЕ ОСНОВАТ НА ГАРАНЦИЯ, ДОГОВОР, ИЛИ ДРУГА ЗАКОННА ТЕОРИЯ И ДАЛИ ИЛИ НЕ СЪОБРАЗЕНИ С ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ТАКАВА ВЪЗМОЖНОСТ.

В СЛУЧАЙ НА ВСЯКАКЪВ ПРОБЛЕМ С ТОЗИ УЕБСАЙТ ИЛИ БЪДЕЩО СЪДЪРЖАНИЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ, ЧЕ ВАШЕТО ЕДИНСТВЕНО И ЛИЧНО ДЕЙСТВИЕ Е ДА ПРЕКРАТИТЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТАЗИ УЕБСАЙТ. В СЛУЧАЙ НА ВСЯКАКЪВ ПРОБЛЕМ С ПРОДУКТИТЕ ИЛИ УСЛУГИТЕ, КОИТО СТЕ ЗАКУПИЛИ НА ИЛИ ЧРЕЗ ТОЗИ УЕБ САЙТ, СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ, ЧЕ ВАШЕТО ИСКАНЕ, АКО ИМА ТАКОВА, Е ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ НА ТАКИВИ ПРОДУКТИ ИЛИ ДОСТАВЧИК НА ТАКИВА УСЛУГИ, СЪС СЛУЧАЙ ГАРАНЦИЯТА НА ДОСТАВЧИКА, ИЛИ ДА ПОИСКАТЕ ВРЪЩАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ТАКИВ ПРОДУКТ ИЛИ УСЛУГИ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ПОЛИТИКИТЕ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ, ПОСТАНОВЕНИ НА ТОЗИ УЕБ САЙТ. Този сайт може да включва неточности, грешки или типографски грешки. lapeppe.com не гарантира, че съдържанието ще бъде непрекъснато или без грешки.

Авторско право и търговска марка

Освен ако не е посочено друго, материалите на този уебсайт, включително, но не само текстове, изображения, илюстрации, софтуер, аудио клипове, видеоклипове, анимационни файлове, са обект на авторските права и правата върху търговската марка на La peppe i правото на ползване на лично заснето материали. Следователно, материалите на този уебсайт не могат да бъдат копирани, възпроизвеждани, модифицирани, публикувани, предавани, разпространявани, изцяло или частично под каквато и да е форма, без предварителното писмено съгласие на La peppe. Всички права запазени.

Продукти, съдържание и спецификации

Всички характеристики, съдържание, спецификации, продукти и цени на продукти и услуги, описани или изобразени на този уебсайт, подлежат на промяна по всяко време без предизвестие. Определени тегла, мерки и подобни описания са приблизителни и са предоставени само за удобство. Полагаме всички разумни усилия за точно показване на атрибутите на нашите продукти, включително приложимите цветове; действителният цвят, който виждате, ще зависи от вашата компютърна система и не можем да гарантираме, че компютърът ви ще показва точно тези цветове. Включването на каквито и да било продукти или услуги в този уебсайт в определен момент не означава или гарантира, че тези продукти или услуги ще бъдат достъпни по всяко време. Вашата отговорност е да установите и да се съобразите с  всички приложими местни, държавни и международни закони по отношение на притежаването, използването и продажбата на всеки артикул, закупен от този уебсайт. Правейки поръчка, вие заявявате, че поръчаните продукти ще се използват само по законен начин.

Ограничения за доставка

Когато се направи поръчка, тя ще бъде изпратена до адрес, посочен от купувача, стига този адрес за доставка да е в съответствие с ограниченията за доставка, съдържащи се на този уебсайт. Всички покупки от този уебсайт са направени съгласно договор за доставка. В резултат на това рискът от загуба и право на собственост за артикули, закупени от този уебсайт, преминава към вас при доставката на артикулите от превозвача. Вие носите отговорност за предявяване на искове пред превозвачи за повредени и / или загубени пратки.

Мита и данъци

Вие носите отговорност за мита и данъци извън България. Всички артикули, влизащи в чужда държава, подлежат на митническа проверка и оценка на митата и данъците в съответствие с националното законодателство на тази държава.

Вашата сметка

Вие носите отговорност за поддържането на поверителността на информацията за вашия акаунт и парола и се съгласявате да поемете отговорност за всички дейности, които се извършват под вашия акаунт и парола. Този уебсайт и lapeppe.com си запазват правото да откажат обслужване.